Installatie VideoStation Integratie Driver

Wanneer u een driver aanschaft heeft u direct hierna toegang tot uw licenties via mijn account.

U vind de control4 drivers op onze download pagina.

Over deze driver

Deze driver synchroniseert de films en series van een Synology NAS naar de media storage in uw control4.
Op de synology NAS dient het Video Station package geinstalleerd te zijn dat uw films en series indexeert.

Concreet betekent dit dat u op uw control4 dezelfde lijst met films en series ziet als die op uw Synology NAS staan.

Voordeel hiervan is dat het indexeringswerk kan worden gedaan door het Video Station package op uw Synology NAS.
Dit programma is hier beter in dan uw control4.

Belangrijk

Uw films en series dienen onder een gemeenschappelijke root folder benaderbaar te zijn op uw Synology NAS.
In het voorbeeld hiernaast zijn de bestanden benaderbaar in folders onder /DISKSTATION/download.
De indeling hieronder doet niet ter zake.
Een voorbeeld van een gebruikelijke indeling is:

 • /DISKSTATION/download/Films
 • /DISKSTATION/download/Series
 • /DISKSTATION/download/Homevideo.

In plaats van DISKSTATION kunt u ook het IP adres gebruiken van uw Synology NAS.
Bijvoorbeeld: /192.168.1.200/download.

Installatie Procedure

Location of the Download Folder

1. Creeer een gebruiker in uw Synology NAS die door deze driver gebruikt kan worden.

De te creeren gebruiker dient minimale rechten te hebben, maar in ieder geval rechten om Video Station te lezen.
In de installatie hieronder gebruiken we een gebruiker genaamd ‘videostation’ met als paswoord ‘videostation’.

 • Open ConfiguratieScherm – Gebruiker en klik op Maken – Gebruiker Maken
 • Vul de velden in als hier aangegeven en klip op Volgende
 • Toevoegen aan System default group, dan klik op volgende
 • De gebruiker hoeft geen rechten te hebben op gedeelde mappen. Klik volgende.
 • U hoeft voor de gebruiker geen gebruikersquota in te stellen. Klik volgende.
 • Geef de gebruiker alleen rechten op ‘Videostation.
Create user in Synology NAS

2. Installeer de driver

U vindt de driver in composer onder categorie ‘other’, manufacturer ‘Synology’.
Nadat u de driver heeft gevonden installeert u hem op de normale manier in de gewenste room

Install Videostation Integration Driver

3. Creeer een Network File Storage voor uw Video Station titels.

In dit Network File Storage worden niet daadwerkelijk de bestanden opgeslagen.
Wij gebruiken dit Storage als Fake storage waarin we de informatie uit Video Station opslaan.

Zoek de Network File Storage in composer. U vindt het onder Category ´Others´, Manufacturer ´Control4´.
Nadat u de driver heeft gevonden installeert u hem op de normale manier in de gewenste room.

Belangrijk:
De driver beheert de inhoud van de File Storage. Laat Control4 dit Network File Storage niet zelf indexeren!

4. Instellen Network File Storage

In het network file storage, voer de root folder in waar uw films en series zijn opgeslagen.
De rootfolder kan een network naam of een ip adres bevatten.
Het is belangrijk dat het de daadwerkelijke rootfolder van uw film en serie collectie op de Synology NAS is.
U kunt ‘Connect’ gebruiken om de locatie te checken.

Create Network File Storage for Videostation Titles

5. Instellen Network properties in Connections Network Tab

Voer hier het IP Adres in van uw Synology NAS.

Network Properties in Connections Network Tab

6. Invoeren licentie sleutel

Voer in het License Key invoerveld de licentiesleutel in dat u bij uw bestelling gekregen heeft.
Na het invoeren en bevestigen van uw sleutel zal in het status veld een melding komen te staan als hier weergegeven.

7. Invoeren properties van de driver

Network Device
Voer hier het File Storage Device in dat u speciaal voor deze driver heeft aangemaakt.

Movies Root
Voer hier de root folder in waar uw films en series zijn opgeslagen.
Wij gebruiken het Synology path ‘/DISKSTATION/download’.
De rootfolder voor ons is dus ‘download’.

Video Station ip
Voer hier het IP adres van uw Synology NAS in.

Video Station Port
Voer hier het poortnummer van de Synology Desktop/DSM in. Het poortnummer is zichtbaar in de URL wanneer u in uw browser naar uw Synology Desktop navigeert.

Video Station Login
Voer hier de naam in van de Gebruiker die u in stap 1 op uw Synology NAS heeft aangemaakt

Video Station Password
Voer hier het paswoord in van de Gebruiker die u in stap 1 op uw Synology NAS heeft aangemaakt

Nr of Genres
Het aantal Genres waaronder een film wordt ingedeeld. 1 is een veelgebruikt aantal.

Series Genre
De naam die zal worden gebruikt als genre voor series. Dit stelt u in staat snel series te zoeken.

Homevideo Genre
De naam die zal worden gebruikt als genre voor homevideo’s. Dit stelt u in staat snel homevideos te zoeken.

Videostation Integration Driver Properties

8. Klaar, start de synchronisatie!

De driver zal elk kwartier zoeken naar updates in uw film- en serie bestand.
U kunt nu checken of alles goed werkt door:

 • Zet Debug Level op ‘On’
 • In Actions tab, druk op ‘Clear Media and synchronise movies’.
 • In de Lua Tab zult u een soorgelijke progress moeten zien
Ready! Start Synchronisation

Tips en TroubleShooting

Periodieke resync

De driver zal een film opnieuw verwerken wanneer zijn cover image, titel of lijst van genres verandert.
U kunt de ‘Clear Media and synchronise movies’ actie in de Actions tab gebruiken om de lijst helemaal opnieuw te genereren.
U kunt deze actie ook periodiek aanroepen vanuit de control4 programming tab. In onze installaties laten wij zelf de lijst 1 keer in de week ’s nachts opnieuw genereren.

Meer Informatie

Naam

Email

Telefoon (optioneel)

Bedrijf (optioneel)

Onderwerp

Uw bericht